Follow us

SAB45

Aquamarine Bracelet-SAB45

15

Aquamarine Bracelet.

Aquamarine Beads, 3.5 inches long, 5 mm beads. 

SAB45(2)

Reserve this