Follow us

SB22

Chrysoprase Infinite Diamond-SUB22

300

Chrysoprase Infinite Diamond.

Turquoise Faceted Chrysoprase + Diamond Infinity Charm, 4 inches long, 11 millimeter Chrysoprase, 1.5 inch long Charm. 

SB22(2)

Reserve this